Tedarik/Sevk Aşaması
Projelendirme safhasında ortaya çıkan proje parçaları müşteri ile imzalanmış olan sözleşme şartlarına göre tedarik edilir. Proje birçok bileşenden oluşuyor ve parçalar arasında takvim değişiklikleri öngörülüyorsa tedarik bu çerçevede farklı zamanlarda da yapılabilir. Yine sözleşme gereği veya müşteri talepleri doğrultusunda tedarik öncesi sistemlerin yurt içinde veya yurt dışında fabrika kabulleri gerekiyorsa tedarik bu testler ve kabuller bitirildikten sonra yapılır. Tedarik sonucunda sistemler veya cihazlar belirli bir mekanda geçici kabule tabi ise, bu durumda tedarik edilen sistemler sahaya sevk edilmeden önce kabule hazır hale getirilir. Proje bütünleştirme anlamında birçok bileşeni içeriyorsa örneğin yazılım ve donanım sahaya sevkten önce örnek sistemler birleştirilerek bir test ortamında denenebilirler. Ayrıca yine gereksinimler çerçevesinde ürün ve sistemler kalite kontrol sürecinden geçirilebilir. Bu durum şartnamede açıkça belirtilmelidir ve sözleşmede yer almalıdır. Tedarik süreci tamamlanan sistemlerin tamamı veya bir kısmı sahaya sevk edilmeye hazırdır. Müşteriden onay alınması gerekli durumlarda onay süreci tamamlanarak sevk işlemi başlatılır. Sevk müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde yapılır her türlü risk kontrol altına alınır ve sahaya doğru ve çalışan sistemlerin sevkleri sağlanır.

Kurulum Aşaması
Sistemler sahaya sevk edilmeden önce saha hazırlıkları tamamlanır. Örneğin elektrik ve mekanik kontroller, kurulum için gerekli olan ilave teçhizat gibi. Sahaya sevk edilen sistemler uzman Coresistem ekipleri veya Coresistem adına iş yapmaya onaylı ve yetkili iş ortakları tarafından müşteri yerlerine kurulur. Kurulum esnasında kalite standartlarına uyum Coresistem kalite bölümü tarafından ölçülür. Kurulumun fiziksel olarak tamamlandığının belgelenmesi ile sistemler enerji verilmeye hazır demektir. Sistemlere enerji verilmesi ile birlikte sistemlerin bulundukları ortamda çalışabilirlikleri de projelendirme safhasında belirlenmiş olan koşullara göre test edilir. Birlikte çalışılacak olan diğer ağlar ve şebekeler ile bağlantılar tamamlanır. Projelendirme safhasında belirlenmiş yazılım ve donanım kontrolleri yapılır ve sistemler devreye almaya hazır hale getirilir. Bu aşamada yine önceden karalaştırılmış ise müşteri ile sistemlerin servise alınmadan önce son testleri yapılabilir. Ortaya çıkabilecek eksiklikler devreye almadan önce tamamlanır.

Kurulumu tamamlanan sistemlerin sorunsuz olarak devreye alınması ve verimli bir şekilde çalışmaya başlamaları çok önemlidir. Uzmanlarımız eşliğinde gerçekleştirilen bu aşamada sistemlerin sorunsuz olarak hizmet verdiği belgelenir. Serviste olan sistemlerin sorunsuz başarım göstermesi sonucunda müşteri ile yine sözleşme safhasında kararlaştırılmış kabul aşaması başlatılır. Bu aşamalarında başarı ile tamamlanması sonucunda sistemler tamamen müşteriye devredilir ve garanti öncesi ve sonrası destek hizmetleri süreci başlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit