repairProje çerçevesinde sağlanan bütün çözümlerin garantisi yine Coresistem tarafından verilmektedir. Garanti için onarımlar büyük bir oranda Coresistem tesislerinde Coresistem uzmanları tarafından verilmektedir. Uzmanlık dışına çıkan ürünlerde ise yine Coresistem sorumluluğunda üretici firmalardan bu destek sağlanmaktadır. Coresistem tesislerinde elektronik kart tamirinden sistem onarımına kadar ürünlere çözüm getirilmektedir. Kullanılan yardımcı cihazların teknolojik üstünlükleri sayesinde çok karmaşık sistemlerin tamiri mümkün olmaktadır. Onarım hizmetleri garanti sonrası da yine müşteri ile karşılıklı görüşülecek bir sözleşme çerçevesinde aynı itina ve titizlikle yürütülmektedir. Onarım faaliyetleri müşteri istekleri doğrultusunda ve teknoloji yapılanması çerçevesinde müşterinin göstereceği bir yerleşimde veya direkt olarak sistemlerin bulunduğu yerleşimde de yapılabilir..