Sistem bütünleştirme faaliyetlerinin en önemli konularının başında projelendirme servisleri gelmektedir. Projelendirme müşteri ihtiyaçlarının ortaya çıkmasından sonra veya önce gerçekleştirilebilir. Müşteri ihtiyaçları bir ihale ile veya bir şartname ile belirlenmişse projelendirme genelde ölçeklendirme, mühendislik, kaynak planlama ve proje süresi olarak yapılır. Bu aşamada müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji bileşenleri, uygulama esasları ve öncelikler belirlenir.

Projelendirme aşamasının sonunda müşteri ile karşılıklı proje planı üzerinde anlaşma sağlanır. Proje planını esas alan sözleşme ise projenin uygulanmasındaki sorumlulukları ortaya koyar.

Coresistem projelendirme aşamasına müşteri ihtiyaçları henüz fikir aşamasında iken de başlayabilir. Bu durumda müşteri ile birlikte projenin gereksinimleri ortaya konulur. Bu durumda ihtiyaç için gerekli olabilecek teknoloji seçimleri konusunda müşteri bilgilendirilir. Uygulama takvimi ve bütçesel maliyet çalışmaları yapılabilir. Amaç en doğru çözümü ortaya çıkarmak ve çözümü en kısa ve uygun zamanda hayata geçirmektir. Projelendirme için harcanacak zaman ilerde oluşabilecek birçok zorluğun ve karmaşıklığın çok kolayca çözülebilmesi için önemlidir.
Projelendirme faaliyetleri sistem bütünleştirme alanlarının tamamı için geçerlidir. Bazı durumlarda proje çalışmasının tamamlanabilmesi için bir saha çalışmasına gereksinim duyulabilir. Özellikle iletim sistemlerinde uygulama yerlerinin belirlenmesi için saha keşif çalışması yapılabilir. Bu durumda Coresistem ekipleri sahada belli bölgelerde ölçümler yaparak sistemlerin kurulumu için en uygun koşulları belirlerler. Projenin durumuna göre saha çalışması yurdun birçok yerinde veya yurt dışında tamamlanabilir.Bu durumda ortaya çok daha belirgin bir proje ölçeklendirilmesi ortaya çıkar. Bir diğer konuda projelerin başka konulara olan bağımlılığıdır. Bazı projeler müşteri ve Coresistem dışında üçüncü kuruluşlarla ortak çözümler üretmeyi de gerektirebilir. İşte böyle durumlarda saha çalışması kurulumu yapılacak sistemlerin karşılıklı çalışacağı diğer sistemlerin incelenmesini de sağlar. Böylece irtibat kurulacak veya bağlantı sağlanacak ürünlerle ilgili teknik şartlar, uyumluluk ve bulunurluk çalışmaları da sahada bir kez daha doğrulanmış olur.
Projelendirme çalışmasında belirlenen bir diğer unsurda kaynaklardır. Hem müşteriden hem de Coresistem’ den ihtiyaç duyulan insan kaynakları, taşınabilir cihazlar, araç ve gereçler bu aşamada ortaya çıkar. Proje uygulamaya geçmeden önce hazırlanacak dokümantasyon ve eğitim planları da belirlenmiş olur. Ayrıca projede kullanılması düşünülen diğer dış ihtiyaçlarda belirlenmiş olur. Kaynakları en optimum kullanmak projelendirme aşamasının en önemli çıktılarında birisidir.
Projelendirmenin tamamlanmasından sonra projenin yürütülmesi proje yöneticileri tarafından bir süreç olarak yürütülür. Projenin durum raporları projenin büyüklüğüne göre tanzim edilir ve paydaşlarla paylaşılır. Projenin tamamlanması ve kabullerinin yapılmasının ardından projenin destek ve bakım süreci başlar.